cherchez تصادف قانون معرفی مجازات راننده

cherchez: تصادف قانون معرفی مجازات راننده تصادفات وسیله نقلیه پلیس راهنمایی رانندگی

گت بلاگز ایلام صحنه‌سازی تصادف جرم است

برابر قانون تازه بیمه،صحنه‌سازی تصادفات رانندگی و تبانی در معرفی راننده، جرم و با مرتکبین برابر قانون واکنش‌ها می‌شود.

صحنه‌سازی تصادف جرم است

به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ،محسن ناصری مدیر پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعلام کرد: بعضی از افراد به منظور سودجویی از پوشش بیمه و فرار از مجازات اقدام به صحنه سازی تصادفات یا اظهار تصادف غیر واقع و یا تبانی در معرفی راننده متخلف می کنند.
مجسن ناصری بیان کرد : برابر ماده 62 قانون تازه بیمه شخص ثالث هرگاه شخص، علی رغم واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب اتفاق معرفی کند به مجازات حبس درجه 7 محکوم می شود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.
وی افزود: بنابراین صحنه سازی و تبانی در معرفی راننده در قانون تازه ییمه جرم انگاری شده است و در صورتی که عنوان به وسیله کارشنان تصادفات محرز شود مرتکبین به عنوان مجرم شناسایی و تحویل مراجع قضایی می شوند.

انتهای خبر/ ب

عبارات مهم : تصادف

واژه های کلیدی: تصادف | قانون | معرفی | مجازات | راننده | تصادفات | وسیله نقلیه | پلیس راهنمایی رانندگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog